α7 S with Angenieux Retrofocus Type R11 28mm F3.5 - (作例2)

はじめに

Retrofocus Type R11 28mm F3.5は1954年にフランスの光学機器メーカーのアンジェニューが発売した広角レンズです。それまでの対称型の広角レンズは構造的に一眼レフカメラには不向きでしたが、このレトロフォーカス型は現在でも一眼レフカメラを中心に広く使われている方式です。

Angenieux Retrofocus Type R11 28mm F3.5 - (トップページ)

イメージ

写りについては、淡く繊細な色合いが印象的で他のレンズとは違った独特な描写だと思います。なにせPARISの文字が輝くMade in Franceです。ドイツが光学性能を極めたレンズだとすれば、フランスは芸術を極めたレンズ、そんな期待をらない優雅で美しい写真に仕上がるのです。

作例1 |  作例2 |  作例3 |  作例4 |  作例5 |  作例6 |  作例7 |  作例8 |  作例9

作例2

α7S + Retrofocus Type R11 ISO8000 F8 1/60 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO1000 F8 1/60 -0.3 B/W

α7S + Retrofocus Type R11 ISO250 F3.5 1/60 +0.7 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO1250 F5.6 1/60 +1.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO250 F8 1/60 +1.0 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO500 F8 1/60 +0.3 B/W

α7S + Retrofocus Type R11 ISO640 F8 1/60 +0.3 B/W

α7S + Retrofocus Type R11 ISO250 F3.5 1/60 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO500 F5.6 1/60 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F5.6 1/80 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO250 F5.6 1/60 +0.7 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO400 F5.6 1/60 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO400 F8 1/60 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F5.6 1/1000 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F5.6 1/500 +0.3 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F5.6 1/320 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO200 F5.6 1/60 B/W

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F5.6 1/1600 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F8.0 1/640 Vivid

α7S + Retrofocus Type R11 ISO100 F8.0 1/500 +1.0 Vivid

作例1 |  作例2 |  作例3 |  作例4 |  作例5 |  作例6 |  作例7 |  作例8 |  作例9